Ωράριο Λειτουργίας : Δευτέρα - Παρασκευή 9:00 - 21:00

Πίνακας Περιεχομένων

“μεταμόσχευση χόνδρου σε εστιακή βλάβη επιγονατίδας”

Οι βλάβες του αρθρικού χόνδρου σήμερα αντιμετωπίζονται με εφαρμογές της Αναγεννητικής Ιατρικής. Η μεταμόσχευση χόνδρου– είναι μια πρωτοποριακή τεχνική αντιμετώπισης χόνδρινων βλαβών.

Λίγα λόγια για τον αρθρικό χόνδρο

Ο αρθρικός χόνδρος είναι ένας ιστός που δεν έχει αγγεία και νεύρα και καλύπτει τις άκρες των οστών μέσα στις αρθρώσεις, αποτρέποντας έτσι την μεταξύ τους τριβή. Ως προς τη σύστασή του είναι σκληρός και λείος, είναι λευκού χρώματος και αποτελείται από χονδροκύτταρα και νερό(70-80%). Εκτός από τη διευκόλυνση των κινήσεων της άρθρωσης, ο αρθρικός χόνδρος συμβάλλει ενεργά στην  απορρόφηση των κραδασμών.  

Ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά του είναι η απουσία αιμάτωσης. Εξαιτίας του γεγονότος αυτού, αν υποστεί κάποια βλάβη η επούλωσή του είναι ανέφικτη. Οι βλάβες του αρθρικού χόνδρου διακρίνονται σε τραυματικές και εκφυλιστικές. Σε κάθε περίπτωση η διατήρηση της ακεραιότητάς του είναι πολύ σημαντική, αφού οποιαδήποτε βλάβη του προκαλεί έντονο πόνο και καθιστά την άρθρωση δυσλειτουργική.

Τι είναι η μεταμόσχευση χόνδρου;

Ως μεταμόσχευση χόνδρου ορίζεται η χειρουργική μέθοδος αντιμετώπισης εκφυλιστικών ή τραυματικών βλαβών του αρθρικού χόνδρου. Πρόκειται για μια  χειρουργική μέθοδο με εξαιρετικά αποτελέσματα και ανήκει στην Αναγεννητική Ιατρική.  Οι συχνότερες τεχνικές αποκατάστασης του αρθρικού χόνδρου με μεταμόσχευση είναι η μεταμόσχευση χονδροκυττάρων, η μεταμόσχευση μεσεγχυματικών βλαστοκυττάρων  και η μεταμόσχευση οστεοχόνδρινων τεμαχίων/κυλίνδρων (τεχνική του «μωσαϊκού/mosaicplasty).

Σε ποιες περιπτώσεις μπορεί να εφαρμοστεί;

Η μεταμόσχευση χόνδρου μπορεί να εφαρμοστεί στις εστιακές βλάβες του αρθρικού χόνδρου, δηλαδή στις βλάβες που είναι σαφώς περιγεγραμμένες (έχουν όρια, δεν είναι διάχυτες και περιβάλλονται από υγιή χόνδρο). Η μεταμόσχευση χόνδρου εφαρμόζεται κυρίως σε ασθενείς με χόνδρινες βλάβες που έχουν προκληθεί από κάποιον τραυματισμό.

Αναφέρονται ως βασικές προϋποθέσεις για την εφαρμογή της μεταμόσχευσης χόνδρου: η βλάβη να είναι εντοπισμένη/περιγεγραμμένη και να μην υπάρχει ή να είναι διορθώσιμη μια διαταραχή του άξονα του σκέλους. Συνήθως εφαρμόζονται σε νεότερους ασθενείς, αλλά και σε μεγαλύτερες ηλικίες υπό προϋποθέσεις.

Η ομάδα του Orthobiology Surgery Center πρωτοπορεί, χρησιμοποιώντας εδώ και χρόνια χονδροκύτταρα και μεσεγχυματικά βλαστοκύτταρα για την αντιμετώπιση χόνδρινων βλαβών.

Ποια είναι η διαδικασία μεταμόσχευσης χόνδρου;

Η διαδικασία μεταμόσχευσης χόνδρου διαφέρει ανάλογα με την τεχνική που επιλέγεται.

Πιο συγκεκριμένα, στην περίπτωση της μεταμόσχευσης καλλιεργημένων χονδροκυττάρων η θεραπεία εφαρμόζεται σε δύο στάδια. Αρχικά, μέσω της αρθροσκόπησης λαμβάνεται τεμαχίδιο υγιούς χόνδρου του ασθενούς. Στη συνέχεια, τα χονδροκύτταρα απομονώνονται σε ειδικό εργαστήριο, όπου καλλιεργούνται από 4 έως 6 εβδομάδες. Μετά το πέρας αυτού του χρονικού διαστήματος, τα χονδροκύτταρα τοποθετούνται με τη χρήση ικκριώματος (μεμβράνη/ scaffold) ακριβώς στο σημείο της αρθρικής επιφάνειας που εντοπίζεται η βλάβη. Για την ολοκλήρωση της διαδικασίας απαιτούνται τουλάχιστον 30-45 ημέρες.

Υπάρχει η δυνατότητα μεταμόσχευσης μεσεγχυματικών βλαστοκυττάρων από το λιπώδη ιστό ή τον μυελό των οστών του ασθενούς με ή χωρίς πολλαπλασιασμό μέσω καλλιέργειά τους, που θα τοποθετηθούν με μία χειρουργική επέμβαση και τη χρήση ικκριώματος (μεμβράνη/ scaffold). Η τεχνική αυτή συνδυάζεται ενίοτε με τη χρήση κονιορτοποιημένων τεμαχιδίων υγιούς χόνδρου.

Η μεταμόσχευση οστεοχόνδρινων τεμαχίων από γειτονικές περιοχές υγιούς χόνδρου που δεν δέχονται φόρτιση κατά την κίνηση της άρθρωσης, είναι μια εξίσου αποδοτική μέθοδος. Και σε αυτή την περίπτωση η λήψη των τεμαχίων πραγματοποιείται με ειδικά χειρουργικά εργαλεία και μπορεί να διενεργηθεί και αρθροσκοπικά.

Η διαφορά τον δύο παραπάνω τεχνικών από την πρώτη (μεταμόσχευση μεσεγχυματικών βλαστοκυττάρων και μεταμόσχευση οστεοχόνδρινων τεμαχίων vs μεταμόσχευση χονδροκυτταρων) είναι ότι πραγματοποιούνται σε έναν ίδιο χειρουργικό χρόνο, αφού έχει προηγηθεί η προετοιμασία της άρθρωσης.

Ποιο είναι το βασικό πλεονέκτημα των θεραπειών αυτών;

Οι βλάβες του αρθρικού χόνδρου δεν ανιχνεύονται εύκολα. Επομένως, πολλές φορές όταν πραγματοποιείται η διάγνωση η βλάβη έχει επεκταθεί και η χειρουργική επέμβαση της αρθροπλαστικής αποτελεί ισχυρή πιθανότητα στο μέλλον.  Όμως, οι συγκεκριμένες θεραπείες μεταμόσχευσης χόνδρου μπορούν είτε «να καθυστερήσουν» τη χειρουργική επέμβαση ή ακόμη και να την αποτρέψουν.

Μετά τη μεταμόσχευση χόνδρου

Η πλήρης αποκατάσταση μετά τη μεταμόσχευση χόνδρου απαιτεί αρκετό χρόνο. Ο ασθενής μετά την επέμβαση θα πρέπει να ακολουθήσει ένα εξατομικευμένο πρόγραμμα φυσικοθεραπείας. Η φυσικοθεραπεία περιλαμβάνει ασκήσεις μυϊκής ενδυνάμωσης και σταδιακής φόρτισης του πάσχοντος σκέλους. Τα αποτελέσματα της μεταμόσχευσης φαίνονται σταδιακά, απαλλάσσοντας τον ασθενή από τα συμπτώματα που προκαλούν οι βλάβες του αρθρικού χόνδρου.

Εάν αντιμετωπίζετε ορθοπαιδικά προβλήματα, ο   Δρ. Μιχάλης Ιωσηφίδης και οι επιστημονικοί συνεργάτες του στο Orthobiology Surgery Center βρίσκονται στη διάθεσή σας. Στο Orthobiology Surgery Center εφαρμόζουμε τις πιο σύγχρονες τεχνικές Αναγεννητικής Ιατρικής, θεραπεύοντας με στοιχεία του ίδιου του οργανισμού. Επικοινωνήστε μαζί μας και κλείστε το ραντεβού σας.