Ωράριο Λειτουργίας : Δευτέρα - Παρασκευή 9:00 - 21:00

Πίνακας Περιεχομένων

Media

 

Σύγχρονες Θεραπείες στο Μυοσκελετικό

Σύγχρονη Προσέγγιση Μυοσκελετικών & Ορθοπαιδικών Παθήσεων με τον Dr. Μιχάλη Ιωσηφίδη.

Αθλητικές Κακώσεις & Μυοσκελετικό με τους Μ.Ιωσηφίδη, Ι.Μελά & Κ.Πετρά. (1ο μέρος)

Αθλητικές Κακώσεις & Μυοσκελετικό με τους Μ.Ιωσηφίδη, Ι.Μελά & Κ.Πετρά. (2ο μέρος)

Νέες Τεχνολογίες στην Αντιμετώπιση Ορθοπαιδικών Προβλημάτων με τον Δρ. Μιχάλη Ιωσηφίδη. (1ο μέρος)

Νέες Τεχνολογίες στην Αντιμετώπιση Ορθοπαιδικών Προβλημάτων με τον Δρ. Μιχάλη Ιωσηφίδη. (2ο μέρος)

Αντιμετώπιση Ορθοπαιδικών Προβλημάτων με την Ομάδα Ορθοπαιδικών Χειρουργών ORTHOBIOLOGY. (1ο μέρος)

Αντιμετώπιση Ορθοπαιδικών Προβλημάτων με την Ομάδα Ορθοπαιδικών Χειρουργών ORTHOBIOLOGY. (2ο μέρος)

Medical Recognition Awards 2022

Καθημερινά προβλήματα του μυοσκελετικού συστήματος-Σύγχρονη αντιμετώπιση

 

Σύγχρονη Προσέγγιση των Ορθοπαιδικών Παθήσεων και Κακώσεων με τον Dr. Μ.Ιωσηφίδη. (1ο μέρος)

Σύγχρονη Προσέγγιση των Ορθοπαιδικών Παθήσεων και Κακώσεων με τον Dr. Μ.Ιωσηφίδη. (2ο μέρος)

Dr. Μ. Ιωσηφίδης – Orthobiology