Ωράριο Λειτουργίας : Δευτέρα - Παρασκευή 9:00 - 21:00

Πίνακας Περιεχομένων

Κακώσεις Ποδοκνημικής

 

κακώσεις ποδοκνημικής

 

Η συμμετοχή σε αθλητικές δραστηριότητες δεν είναι προνόμιο μόνο των επαγγελματιών αθλητών. Τα τελευταία χρόνια όλο και περισσότεροι άνθρωποι συμμετέχουν σε κάποιου είδους αθλητική δραστηριότητα, γεγονός που έχει οδηγήσει σε αύξηση της επιδημιολογικής εμφάνισης αθλητικών κακώσεων. Οι συνδεσμικές κακώσεις της ποδοκνημικής άρθρωσης, ή αλλιώς τα διαστρέμματα του αστραγάλου, αποτελούν το είδος του αθλητικού τραυματισμού με τα μεγαλύτερα ποσοστά εμφάνισης στον πληθυσμό των αθλούμενων

 

Η ποδοκνημική άρθρωση

 

Η ποδοκνημική ή αστραγαλοκνημική άρθρωση, ή πιο απλά ο αστράγαλος αποτελεί την άρθρωση που ενώνει τα οστά της κνήμης με τον άκρο πόδα. Μέσω της ποδοκνημικής μεταφέρεται το βάρος του σώματος από την κνήμη στον άκρο πόδα, με αποτέλεσμα τη στήριξη του σώματος.

Οι αρθρικές επιφάνειες της ποδοκνημικής είναι η περοκνημική γλήνη και η τροχηλία του αστραγάλου. Οι σύνδεσμοι, οι οποίοι ενισχύουν την άρθρωση είναι ο έσω πλάγιος (δελτοειδής), ο έξω πλάγιος και η κνημοπερονιαία συνδέσμωση.

Οι κινήσεις της ποδοκνημικής άρθρωσης είναι οι: κάμψη-έκταση, έσω-έξω στροφή, κλίση σε ραιβότητα και βλαισότητα, και οι συνδυαστικές των παραπάνω πρηνισμός και υπτιασμός.

 

Ποιες είναι οι συχνότερες κακώσεις της ποδοκνημικής άρθρωσης;

 

Οι κακώσεις της ποδοκνημικής άρθρωσης διακρίνονται σε δύο μεγάλες κατηγορίες, ανάλογα με το αίτιο που τις προκάλεσε. Έτσι έχουμε τις κακώσεις από υπερβολική χρήση της άρθρωσης και τις τραυματικές κακώσεις.

 

Κακώσεις από υπερχρήση της ποδοκνημικής άρθρωσης

 

  1. Τενοντίτιδα του αχίλλειου τένοντα

Πρόκειται για το μεγαλύτερο και πιο δυνατό τένοντα του ανθρώπινου σώματος. Η τενοντίτιδα του αχίλλειου τένοντα συμβαίνει συχνά σε επαγγελματίες δρομείς, οι οποίοι αυξάνουν απότομα την ταχύτητα της προπόνησής τους ή διανύουν μεγάλες αποστάσεις. Ο πόνος, το οίδημα και ενίοτε η διόγκωση σε σημείο κατά μήκος του τένοντα είναι τα συνηθέστερα συμπτώματα της κάκωσης.

  1. Πελματιαία απονευρωσίτιδα

Η πάθηση χαρακτηρίζεται από φλεγμονή της κατάφυσης της πελματιαίας περιτονίας στην έσω απόφυση του κυρτώματος της πτέρνας, η οποία προκαλεί πόνο. Εμφανίζεται συχνότερα σε αθλητές – δρομείς, σε όσους ασχολούνται με αθλήματα που περιλαμβάνουν άλματα καθώς και σε υπέρβαρα άτομα.

  1. Τενοντίτιδα περονιαίων μυών

Αρκετά σπάνια κάκωση, η οποία συνήθως συναντάται συνδυαστικά με άλλους τραυματισμούς της ποδοκνημικής. Συναντάται σε περιπτώσεις πρηνισμού και υπτιασμού της άρθρωσης, συχνά έπειτα από μια περίοδο αποχής από την αθλητική δραστηριότητα.

  1. Τενοντίτιδα κνημιαίων μυών

Οι κακώσεις των τενόντων των κνημιαίων μυών οφείλονται σε υπερχρήση και εμφανίζονται συχνά σε χορευτές, ορειβάτες, δρομείς και αθλητές του σκι. Τα συμπτώματα περιλαμβάνουν πόνο και ευαισθησία, καθώς και περιορισμό των κινήσεων του ποδός.

 

Τραυματικές κακώσεις ποδοκνημικής άρθρωσης

 

  1. Διάστρεμμα ποδοκνημικής

 κακώσεις ποδοκνημικής

Η ποδοκνημική είναι η άρθρωση που υφίσταται τους συχνότερους τραυματισμούς συνδέσμων.

Συνήθως προκαλείται από βίαιη ραιβοποίηση ή βλαισοποίηση της ποδοκνημικής εξαιτίας είτε ελλείματος ελαστικότητας και μυϊκής δύναμης, είτε προγενέστερων τραυματισμών και ανεπαρκούς προθέρμανσης.

Τα διαστρέμματα της ποδοκνημικής κατατάσσονται σε τρεις κατηγορίες ανάλογα με τη βαρύτητα του τραυματισμού:

  • 1ου βαθμού: Διάταση συνδέσμων
  • 2ου βαθμού: Μερική ρήξη συνδέσμων
  • 3ου βαθμού: Πλήρης ρήξη συνδέσμων

Στα συμπτώματα περιλαμβάνονται ο έντονος πόνος, το οίδημα και ο περιορισμός κίνησης της άρθρωσης.

 

  1. Ρήξη αχίλλειου τένοντα

Πρόκειται για μια κάκωση, η οποία συμβαίνει συνήθως σε αθλουμένους κάθε ηλικίας και οφείλεται συνήθως σε βίαιη ραχιαία κάμψη της άρθρωσης (πχ σε άλματα κατά την απογείωση).

Στα συμπτώματα της ολικής ρήξης του αχίλλειου τένοντα περιλαμβάνονται ο οξύς πόνος και η αδυναμία βάδισης στα δάκτυλα.

 

Θεραπεία κακώσεων ποδοκνημικής άρθρωσης

 

Η θεραπεία εξαρτάται από το είδος και τη βαρύτητα της άρθρωσης. Σε ήπιους τραυματισμούς η αρχική αντιμετώπιση είναι συντηρητική και περιλαμβάνει παγοθεραπεία, ανάπαυση και φυσικοθεραπευτικές ασκήσεις.

Σε βαριές κακώσεις της ποδοκνημικής άρθρωσης η αντιμετώπιση μπορεί να περιλαμβάνει χειρουργική επέμβαση με αρθροσκόπηση ποδοκνημικής, από Ειδικό Ορθοπαιδικό Χειρουργό.

 

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις κακώσεις της ποδοκνημικής άρθρωσης επικοινωνήστε με το  Orthobiology Surgery Center.

 

 

Orthobiology_CTA_Mobile_2Orthobiology_CTA