Ωράριο Λειτουργίας : Δευτέρα - Παρασκευή 9:00 - 21:00

Πίνακας Περιεχομένων

Αρθροσκοπική Χειρουργική

 • Αρχική
 • Αρθροσκοπική Χειρουργική

αρθροσκοπική χειρουργική

Η διενέργεια χειρουργικής επέμβασης σε μια άρθρωση με τομή αναφέρεται γενικά ως αρθροτομή. Γίνεται διάκριση μεταξύ της ανοιχτής χειρουργικής προσπέλασης της άρθρωσης (αρθροτομής) και της ελάχιστα επεμβατικής προσπέλασης μέσω οπών (αρθροσκόπηση).
Στην κλασική αρθροτομή, σχετικά εκτεταμένες δομές μαλακών ιστών γύρω από την άρθρωση πρέπει να αποκοπούν για να μπορεί ο Ορθοπαιδικός Χειρουργός να έχει πρόσβαση στην άρθρωση. Για αυτόν τον λόγο, η μετεγχειρητική διαδικασία επούλωσης είναι μερικές φορές δύσκολη ή όχι πάντα ολοκληρωμένη.

Τι είναι η αρθροσκόπηση

Η αρθροσκόπηση είναι μία ελάχιστα επεμβατική χειρουργική μέθοδος, η οποία χρησιμοποιεί ένα εργαλείο, που ονομάζεται αρθροσκόπιο, ή ενδοσκόπιο. Το αρθροσκόπιο εισάγεται μέσα στην άρθρωση μέσω μικρής οπής και με αυτόν τον τρόπο ο Ορθοπεδικός Χειρουργός μπορεί να έχει μία καθαρή και λεπτομερή εικόνα όλων των εσωτερικών δομών και των χαρακτηριστικών της εκάστοτε βλάβης.
Στο παρελθόν η αρθροσκόπηση χρησιμοποιήθηκε καθαρά για διαγνωστικούς σκοπούς, σήμερα όμως υπάρχουν σύγχρονες μέθοδοι, που επιτρέπουν την πραγματοποίηση χειρουργικής επέμβασης με αυτόν τον τρόπο, και μάλιστα με αρτιότερο τρόπο από την ανοικτή μέθοδο.
Το αρθροσκόπιο και τα πρόσθετα χειρουργικά εργαλεία, εισάγονται στο εσωτερικό της άρθρωσης μέσω μικρών οπών. Με αυτόν τον τρόπο επιτρέπεται στο Χειρουργό να διαγνώσει τις παθολογικές αλλοιώσεις της άρθρωσης και να τις αντιμετωπίσει στον ίδιο χρόνο.
Από τα μεγαλύτερα πλεονεκτήματα της αρθροσκόπησης είναι η γρήγορη κινητοποίηση του ασθενούς και η έξοδός του από την κλινική την ίδια ημέρα (νοσηλεία μιας ημέρας/ one day case), στην συντριπτική πλειοψηφία των περιπτώσεων.

Ποιες παθήσεις αντιμετωπίζονται αρθροσκοπικά;

Σήμερα, οι περισσότερες ενδαρθρικές παθήσεις και κακώσεις του μυοσκελετικού, που παλαιότερα αντιμετωπίζονταν μόνο με τη μέθοδο της κλασικής ανοικτής χειρουργικής επέμβασης, αντιμετωπίζονται αρθροσκοπικά με μεγάλο ποσοστό επιτυχίας. Η κλασική αρθροτομή χρησιμοποιείται συνήθως μόνο για ενδοπροθέσεις, δηλαδή για αντικατάσταση της φθαρμένης άρθρωσης με νέα τεχνητή, για την αντιμετώπιση όγκων, ή λοιμώξεων των αρθρώσεων.
Συνήθως η αρθροσκόπηση εκτελείται υπό γενική αναισθησία, ώστε ο Χειρουργός να έχει την ευκαιρία και το χρόνο να επιδιορθώσει τη φθορά με τη μικρότερη δυνατή ταλαιπωρία για τον ασθενή. Παρόλα αυτά μπορεί να διενεργηθεί με τη ίδια επιτυχία και με περιοχική αναισθησία.

Παθήσεις – Κακώσεις Γόνατος
Το γόνατο ως μεγάλη άρθρωση του ανθρώπινου σώματος, πολύ συχνά υφίσταται τραυματισμούς, ή αλλοιώσεις λόγω σταδιακής φθοράς (εκφυλιστικές αλλοιώσεις).
Οι συνηθέστερες βλάβες γόνατος που αντιμετωπίζονται αρθροσκοπικά είναι:

 • Βλάβες – κακώσεις του αρθρικού χόνδρου
 • Ρήξεις των μηνίσκων
 • Βλάβες συνδέσμων

Παθήσεις – Κακώσεις Ώμου
Ο ώμος είναι η πιο σύνθετη άρθρωση με το μεγαλύτερο εύρος κίνησης στο ανθρώπινο σώμα.
Οι συνηθέστερες βλάβες – παθήσεις του ώμου, που αντιμετωπίζονται αρθροσκοπικά είναι:

 • Ρήξη των τενόντων του στροφικού πετάλου του ώμου (υπερακάνθιος, υπακάνθιος, υποπλάτιος)
 • Εξάρθρημα-αστάθεια ώμου
 • Τενοντίτιδες ώμου (π.χ. ασβεστοποιός τενοντίτιδα)- Σύνδρομο υπακρωμιακής προστριβής
 • Χονδροπάθεια ώμου
 • Θεραπεία αρθρίτιδας της ακρωμιοκλειδικής άρθρωσης

Παθήσεις – Κακώσεις Ισχίου
Το ισχίο φέρει βάρος του ανθρώπινου σώματος. Εκτός από τραυματισμούς, πολλοί ασθενείς αντιμετωπίζουν προβλήματα, λόγω εκφυλιστικών αλλοιώσεων της άρθρωσης του ισχίου.
Οι συνηθέστερες βλάβες – παθήσεις του ισχίου, που αντιμετωπίζονται αρθροσκοπικά είναι:

 •  Μηροκοτυλιαία πρόσκρουση (Σύνδρομο μηροκοτυλιαίας πρόσκρουσης/ FemorAcetabular Impingement Syndrome- FAI)
 • Ρήξη επιχειλίου χόνδρου –Αστάθεια του ισχίου
 • Υμενίτιδα του ισχίου
 • Ελεύθερα σώματα εντός της άρθρωσης
 • Αρθρίτιδα του ισχίου
 • Σύνδρομο πρόσκρουσης – προστριβής των τενόντων του ισχίου

Παθήσεις – Κακώσεις Αγκώνα
Ο αγκώνας είναι άρθρωση που χρησιμοποιείται συνέχεια κατά την κίνηση του άνω άκρου κυρίως λόγω επαγγέλματος ή αθλητικής δραστηριότητας.
Οι συνηθέστερες βλάβες – παθήσεις του αγκώνα, που αντιμετωπίζονται αρθροσκοπικά είναι:

 •  Υμενίτιδα, σε περιπτώσεις αρθρίτιδας
 •  Βλάβες του αρθρικού χόνδρου του αγκώνα -Διαχωριστική οστεοχονδρίτιδα- Αφαίρεση ελεύθερων τεμαχίων
 •  Δυσκαμψία αγκώνα

Παθήσεις – Κακώσεις Ποδοκνημικής
Σε αυτήν την κατηγορία εντάσσονται οι παθήσεις και οι κακώσεις των αστραγάλων.
Οι συνηθέστερες βλάβες – παθήσεις της ποδοκνημικής, που αντιμετωπίζονται αρθροσκοπικά είναι:

 • Βλάβες του αρθρικού χόνδρου του αστραγάλου -Οστεοχόνδρινα κατάγματα
  -Διαχωριστική οστεοχονδρίτιδα- Αφαίρεση ελεύθερων τεμαχίων
 •  Σύνδρομο πρόσκρουσης αστραγάλου
 • Οστεοαρθρίτιδα

Πιθανές επιπλοκές

Όπως σε οποιαδήποτε χειρουργική επέμβαση, έτσι και στην περίπτωση της αρθροσκόπησης μπορούν να υπάρξουν ορισμένοι κίνδυνοι και επιπλοκές. Παρόλα αυτά η συγκεκριμένη μέθοδος ενέχει πολύ μικρότερη πιθανότητα επιπλοκών, από την ανοιχτή χειρουργική προσπέλαση της άρθρωσης.

Επικοινωνήστε με την Ορθοπαιδική Κλινική Othobiology Surgery Center και τον Ειδικό Ορθοπαιδικό Χειρουργό, Διδάκτορα της Ιατρικής Σχολής του ΑΠΘ Δρ. Μιχάλη Ιωσηφίδη και λύστε όλες σας τις απορίες σχετικά με την αρθροσκοπική χειρουργική, αλλά και οποιοδήποτε ορθοπαιδικό πρόβλημα αντιμετωπίζετε.

Η αρθροσκόπηση εκτελείται συνήθως υπό γενική αναισθησία. Κατά τη διάρκεια της αρθροσκόπησης, πραγματοποιούνται μικρές τομές από τις οποίες εισάγεται το αρθροσκόπιο, το οποίο βοηθάει τον Χειρουργό να έχει μια καθαρή και λεπτομερή εικόνα της βλάβης. Αφού εντοπιστεί η βλάβη, εισάγονται ειδικά χειρουργικά εργαλεία μικρού μεγέθους, τα οποία βοηθούν στην αντιμετώπιση της αλλοίωσης-βλάβης.

 • Παθήσεις του γόνατος, π.χ. ρήξη μηνίσκου, βλάβες συνδέσμων και βλάβες του αρθρικού χόνδρου
 • Παθήσεις του ώμου, π.χ. ρήξη τενόντων στροφικού πετάλου του ώμου χονδροπάθεια ώμου, τενοντίτιδα ώμου, εξάρθρημα
 • Παθήσεις ισχίου, π.χ. ρήξη επιχείλιου χόνδρου, μηροκοτυλιαία πρόσκρουση, σύνδρομο πρόσκρουσης τενόντων του ισχίου, αρθρίτιδα, υμενίτιδα ισχίου
 • Παθήσεις αγκώνα, π.χ. υμενίτιδα, βλάβες αρθρικού χόνδρου στον αγκώνα, διαχωριστική οστεοχονδρίτιδα, δυσκαμψία
 • Παθήσεις ποδοκνημικής, π.χ. βλάβες αρθρικού χόνδρου στον αστράγαλο, οστεοαρθρίτιδα, σύνδρομο πρόσκρουσης

 

Όπως κάθε χειρουργική επέμβαση, έτσι και στην αρθροσκόπηση μπορεί να υπάρξει κάποια επιπλοκή. Οι πιθανότητες είναι ελάχιστες λόγω της φύσεως της επέμβασης.

Η αρθροσκόπηση αποτελεί μια επέμβαση με πληθώρα πλεονεκτημάτων.

 • Ταχεία ανάρρωση
 • Δεν απαιτείται παραμονή στο νοσοκομείο
 • Άριστο αισθητικό αποτέλεσμα
 • Ταχεία επιστροφή στην καθημερινότητα
 • Ελάχιστος μετεγχειρητικός πόνος
 • Μειωμένη πιθανότητα μόλυνσης

Orthobiology_CTA_Mobile_2

Orthobiology_CTA